Документи, що регулюють діяльність ліцею

Статут Ужгородського ліцею імені  Августина Волошина 

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Меморандум співпраці

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про академічну доброчесність

Порядок проведення диференційованих заліків

Положення про педагогічну раду ліцею

Порядок переведення учнів  до наступного класу

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти

Правила поведінки для учнів

Наказ про забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх навчальнихзакладів

Наказ УО про грошову норму харчування

Наказ про впорядкування питань фінансово-господарської діяльності у закладах освіти

Про порядок отримання благодійної допомоги та створення комісії з оприбуткування благодійних внесків

Наказ УО про заборону збору коштів