Презентація навчального закладу

Ужгородський ліцей ім. А. Волошина Ужгородської міської ради Закарпатської області

Ужгородський ліцей ім. А. Волошина – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів навчання. Історія закладу сягає у далекий 1613 рік коли була відкрита гімназія правонаступником якої є ліцей, що у 2023р. отримав свою назву. У сучасній будівлі заклад відкритий у квітні 1994 року.

Робота з обдарованою учнівською молоддю у ліцеї має системний і послідовний характер, а в рамках МАНу – пошуковий. За роки існування ліцею призерами ІІ етапу олімпіад стали понад 1600 учнів, а ІІІ етапу – 800 учнів, ІV етапу понад – 50 учнів.

До першого класу гімназії при ліцеї, зараховують дітей, які пройшли конкурсний відбір після закінчення початкової школи. Починаючи з 1(5) класу у закладі, проводиться допрофільна підготовка  вивчення окремих предметів відповідно до напрямів навчання.

Для реалізації розвитку природних задатків ліцеїстів дотримано принципи неперервності, послідовності і систематичності навчання. Розроблена освітня програма дає  змогу, в залежності від потреб учнів сформувати старші класи за такими профілями: іноземної філології , математичного, хіміко –  біологічного.

У всіх кабінетах є доступ до мережі Internet для учнів та педагогічних працівників. Функціонує 34 навчальних мультимедійних кабінети, 10 спеціалізованих навчальних кабінетів, музей, тощо.

Чудова спортивна база: великий зал для ігрових видів спорту, гімнастичний зал та 2 зали обладнанні для силових єдиноборств, закритий плавальний басейн.

У ліцеї додатково проводяться: заняття у спортивних секціях – плавання, карате, легкої атлетики, працюють різноманітні гуртки.

Поряд із сучасними кабінетами, де сконцентровано дидактичний, інформаційний, науковий і фаховий матеріал, у рекреаційних приміщеннях ліцею розміщено постійно діючу виставку автентичних художніх полотен (колекція більше 100 картин) всесвітньовідомої Закарпатської художньої школи, серед яких твори Заслуженого художника України В.Микити,  роботи О.Гораля, Ю.Герца, В.Приходька, А.Кашшая, П.Бедзіра, В.Габди, Т.Данилича, Е.Контратовича та інші. Це своєрідна арттерапія, яка покликана формувати національну самосвідомість майбутньої еліти України, естетичні смаки та  відчуття прекрасного.

Завітайте до нас!

88015,м. Ужгород, вул. 8 Березня, 44 тел.  +380664536620

E-mail: official@lyceum.uz.ua

Сайт: lyceum.uz.ua

Avgustyn Voloshyn Uzhhorod Lyceum of the Uzhhorod City Council of  Transcarpathian Region

Avgustyn Voloshyn Uzhhorod Lyceum of the Uzhhorod City Council of  Transcarpathian Region is Secondary General Education School for Levels II-III. Its history dates as far back as late 1613, and a modern new building was opened in April 1994.

Working with gifted pupils in the lyceum constitutes a systematic and consistent character, while the Youth Academy of Sciences implements an exploratory one. During the existence of the lyceum, over 1600 pupils have become the prize winners of stage II of the competitions, over 700 pupils of stage III and more than 50 children succeeded in stage IV.

The children who finished primary school enroll in the first grade only after taking the competitive examinations. The gymnasium fulfills the preparation for specialization for Grade 1 (5) onwards.

For the implementation of students’  natural abilities, the concepts of continuity, coherence and systematic training are respected. Such designed educational program facilitates, depending on the needs of students, the formation of the following classes: foreign philology, mathematical and chemical-biological. Each classroom is provided with Internet access; the lyceum is equipped with 34 multimedia classrooms and interactive equipment, 10 modernized study rooms, and the museum.

There are excellent sports facilities: a large gym for playing sports and games, 2 gyms are used for training combative types of martial arts, a swimming pool.

The lyceum provides after-school clubs, such as karate, athletics, swimming, music, and dance lessons.

Along with modern classes, where the didactic, informational, scientific, and professional base is concentrated, one can find a permanent exhibition of authentic art paintings (a collection of more than 100 works) of the word-famous Tranthcarpathian art school, the canvas of the Honored Artist of Ukraine V.Mykyty, O.Horal, Y.Herts, V.Prykhodko, A.Kashshai, P.Bedzira, V.Habda, T.Danylych, E.Kontratovych. It’s a peculiar art therapy, which is designed to form a national consciousness of the future elite of Ukraine, aesthetic tastes, and a sense of beauty.

Welcome!

88015, Uzhhorod, 8 Bereznya, 44  str.   tel. +380664536620

E-mail: official@lyceum.uz.ua

Website: lyceum.uz.ua